การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้

รูป 1 การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้

การ์ดวันแม่ ลายดอกไม้ รูปหัวใจ

อุปกรณ์

 • กระดาษการ์ด ขนาด 13.5 x 9.5 ซม. (สำหรับตกแต่ง)
 • กระดาษการ์ด ขนาด 11 x 9.5 ซม. (สำหรับตกแต่ง)
 • กระดาษการ์ด ขนาด 5.5 x 13.5 ซม. (สำหรับตกแต่ง)
 • กระดาษสีขาว ขนาด 14 x 10 ซม. (รองด้านหลัง)
 • กระดาษสีขาว ขนาด 11.5 x 10 ซม. (รองด้านหลัง)
 • กระดาษสีขาว ขนาด 6 x 14 ซม. (รองด้านหลัง)
 • ที่ปั้มตัวอักษร
 • กระดาษการ์ด (สำหรับเขียน) ขนาด 14 x 20 ซม.
 • กระดาษสีแดง (ทำดอกไม้)
 • ที่เจาะรู ลายดอกไม้
 • กระดาษกาว 2 หน้า
 • กรรไกร
 • กริตเตอร์ กาว สีทอง (กากเพชร)

วิธีทำ

 1. เจาะรูดอกไม้ นำมาซ้อนกัน 2 อัน ทำเตรียมไว้ หลายๆดอก
 2. ตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจ 2 ดวง ซ้อนกัน ติดดอกไม้ลงไปบนหัวใจ
 3. ตัดกระดาษการ์ด ตามขนาดที่กำหนดให้
 4. ติดกระดาษการ์ดสีสวย ด้านบนกระดาษสีขาว (ตามขนาด) นำไปเย็บขอบ (ถ้าไม่มีที่เย็บ ใช้กาวติดแทนได้นะ) ทำให้ครบทั้ง 3 ขนาด
 5. นำมาวางบนกระดาษการ์ด ขนาด 14 x 20 ซม. (พับครึ่ง)
 6. ติดกระดาษการ์ดด้านหน้า วางเรียงตามแบบ
 7. นำที่ปั้มตัวอักษร ปั้มคำว่า MOM ติดประดับด้านหน้าการ์ด

ตกแต่งให้สวยงาม ตามชอบ

คลิปสอนทำการ์ด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้รูป 3 การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้รูป 4 การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้รูป 5 การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้รูป 6 การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้รูป 7 การ์ดวันแม่ ลายหัวใจ ประดับดอกไม้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน