พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)

รูป 1 พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)

พรมเช็ดเท้าทำจากจุกก็อก

อุปกรณ์

  • จุกก็อก
  • สว่าน
  • ลวด
  • คีม
  • จี้เบ็ดสกรู

วิธีทำ

  1. เรียงจุกก็อกเป็นแนว (ออกแบบในกระดาษก่อนทำ)
  2. เจาะรู ร้อยลวด ใส่จี้เบ็ดสกรูลงไปในรูที่เจาะด้วยสว่าน (สังเกตวิธีทำจากรูปด้านล่างนะ)
  3. สลับสับเปลี่ยน ทำลายสวยๆ

นำไปวางประดับหน้าบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)รูป 3 พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)รูป 4 พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)รูป 5 พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)รูป 6 พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)รูป 7 พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน