เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก

รูป 1 เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก

สอนทำเครื่องดนตรี สำหรับเด็ก

อุปกรณ์

 • แผ่นไม้
 • กาว
 • สีน้ำ
 • พู่กัน
 • สดึง
 • เชือก
 • กระดิ่ง
 • ยางยืด

วิธีทำ (ระนาด)

 1. นำแท่งไม้ ขนาดประมาณ 4 x 2 นิ้ว วางด้านบนแท่งไม้ด้วย ไม้ท่อนเล็กๆ ทาสีสวย วางเว้ณระยะห่างกันเล็กน้อย
 2. ติดกาวให้แน่น เจาะรูด้านหลัง เล็กน้อย เพื่อให้เสียงออก (สังเกตจากรูป)
 3. ทำไม้ตีระนาด 1–2 อัน

วิธีทำ (ไม้กระดิ่ง)

 1. ทาสีแท่งไม้ ด้านล่าง (ส่วนที่จับ)
 2. เจาะรู ร้อยกระดิ่ง 3 รู
 3. ร้อยกระดิ่ง ทั้งสองด้าน ทำทั้ง 3 รู

สังเกตจากรูปด้านล่าง

วิธีทำ (สดึง)

 1. นำยางยืด ขึงลงไปบนสดึง เว้นระยะห่างเล็กน้อย
 2. ใส่หลายๆอัน
 3. เสียงจะแตกต่างกัน เพราะความดึงของยางยืดแต่ละเส้นไม้เท่ากัน

นำไปให้ลูกเล่น สนุกๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็กรูป 3 เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็กรูป 4 เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็กรูป 5 เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็กรูป 6 เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็กรูป 7 เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน