ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก

รูป 1 ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก

ช่อดอกไม้ ทำจากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

 • ขวดพลาสติก
 • กรรไกร
 • คัตเตอร์
 • ไฟ
 • ที่เจาะรู
 • กิ่งไม้แห้ง

วิธีทำ

 1. ตัดขอบขวดพลาสติก เป็นวงกลม (เลือกขวดพลาสติกสีสวย)
 2. นำมาตัดขอบ ทำเป็นกลีบดอกให้สวยงาม (สังเกตรูปด้านล่าง)
 3. นำไปลนไฟ
 4. เจาะรูตรงกลางดอกพลาสติก
 5. ตัดขวดพลาสติกสีเขียว เป็นเส้นเล็กๆยาวๆ (สำหรับพันก้านดอก)
 6. ตัดคดขวดด้านบน เสียบไม้ พันกิ่งไม้ด้วยพลาสติกสีเขียว ที่ตัดจากข้อ 5
 7. ติดกลีบดอก พร้อมใส่เกสรลงไป
 8. ประดับใบเลี้ยงใบเล็กๆ

ทำหลายๆดอก จัดเป็นช่อสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติกรูป 3 ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติกรูป 4 ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติกรูป 5 ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติกรูป 6 ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติกรูป 7 ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน