รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก

รูป 1 รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก

รองเท้าแตะ ลายดอก

อุปกรณ์

  • รองเท้าแตะ
  • ผ้าสีสวย
  • กาว
  • กรรไกร
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. เตรียมผ้า ขนาดใหญ่กว่ารองเท้า
  2. จากนั้นตัดผ้า ติดที่รอบหูรองเท้า ติดกาวให้แน่น
  3. นำผ้าที่เหลือ ติดบนพื้นรองเท้าที่เหลือทั้งหมด
  4. รอกาวแห้ง นำไปใส่สวยๆ

ทำขาย หรือ ทำเป็นของขวัญ ได้นะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอกรูป 3 รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอกรูป 4 รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอกรูป 5 รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอกรูป 6 รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอกรูป 7 รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน