สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแกนกระดาษ

รูป 1 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแกนกระดาษ

สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแกนกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

 • แกนกระดาษทิชชู
 • ผ้า
 • ซิป
 • เข็มกับด้าย
 • กรรไกร
 • คัตเตอร์
 • สก็อตเทป
 • หมุดปักผ้า

วิธีทำ

 1. นำแกนกระดาษทิชชูติดเข้าด้วยกันด้วยสก็อตเทป
 2. จากนั้นตัดด้านบน (สำหรับทำฝา)
 3. วัดขนาด นำผ้ามาหุ้ม ติดซิประหว่างส่วนที่เป็นฝา
 4. เย็บขอบให้เรียบร้อย
 5. นำไปหุ้มแกนกระดาษที่เตรียมไว้
 6. ตัดวงกลมปิดทับด้านบนและด้านล่าง ที่เป็นรู
 7. นำผ้ามาหุ้ม
 8. นำไปเย็บติดกับผ้า ที่หุ้มแกนกระดาษ จากข้อ 5
 9. ปิดฝาทั้งด้านบนและด้านล่าง

นำไปใส่สวยๆค่ะ (ดูรูปวิธีทำประกอบนะคะ)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแกนกระดาษรูป 3 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแกนกระดาษรูป 4 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแกนกระดาษรูป 5 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแกนกระดาษรูป 6 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแกนกระดาษรูป 7 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแกนกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน