ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ

รูป 1 ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ

ดอกไม้กระดาษสีสวย

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • ที่ปั้มกระดาษ
  • ไฟกระพริบ
  • คัตเตอร์
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำกระดาษตัดเป็นวงกลมหลายๆอัน
  2. จากนั้นนำมาเจาะรูตรงกลาง ใส่ไฟกระพริบลงไป
  3. ทำให้ครบทุกหลอด

นำไปตกแต่งบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบรูป 3 ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบรูป 4 ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบรูป 5 ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบรูป 6 ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบรูป 7 ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน