ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด

รูป 1 ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด

สอนทำมงกุฎดอกไม้สด

อุปกรณ์

  • ดอกไม้สด
  • ลวด
  • สก็อตเทปสีเขียว สำหรับพันก้านดอกไม้
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. วัดขนาด ตัดลวดให้พอดี หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย
  2. เชื่อมลวดเข้าด้วยกัน
  3. ตัดก้านดอกไม้สด
  4. นำดอกไม้สด มาเรียงติดลงบนมงกุฎ ทำให้ล้อมรอบมงกุฎ

นำไปใส่สวยๆ หรือมอบวันรับปริญญาได้นะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สดรูป 3 ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สดรูป 4 ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สดรูป 5 ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สดรูป 6 ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน