ไอเดียทำที่ใส่ของเล่น จากขวดน้ำพลาสติก

รูป 1 ไอเดียทำที่ใส่ของเล่น จากขวดน้ำพลาสติก

ทำที่ใส่ของเล่น จากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

  • ขวดน้ำพลาสติก
  • เชือก
  • สก็อตเทป
  • คัตเตอร์
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำขวดพลาสติก ขวดใหญ่ ตัดคอขวดด้านบนออก
  2. เจาะรู 4 รู สำหรับทำหูหิ้ว
  3. ร้อยเชือก ทำหูหิ้ว
  4. ติดสก็อตเทปสีสวย ขอบขวดพลาสติก

นำไปใส่ของเล่น ของกระจุกกระจิก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียทำที่ใส่ของเล่น จากขวดน้ำพลาสติกรูป 3 ไอเดียทำที่ใส่ของเล่น จากขวดน้ำพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน