ไอเดียตกแต่งบอร์ดสวยๆ ในห้อง

รูป 1 ไอเดียตกแต่งบอร์ดสวยๆ ในห้อง

บอร์ดห้องเรียนสวยๆ ตกแต่งเอง แบบง่ายๆ

อุปกรณ์

 • กระดานหรือบอร์ด
 • กระดาษสีตกแต่ง
 • กรรไกร
 • กาว
 • แม็กยิง
 • รูปภาพประกอบ
 • ไอเดีย (ออกแบบไอเดียในกระดาษ ก่อนลงมือทำ)

วิธีทำ

 1. ร่างไอเดียที่ต้องการตกแต่งลงบนกระดาษ
 2. นำไอเดียที่ได้ หาซื้อกระดาษ ของประดับ ตามต้องการ
 3. ลงมือทำ
 4. จัดเตรียมให้สวยงาม

เพียงเท่านี้ เราก็จะมีบอร์ดสวยๆประดับห้อง ^^ (มีตัวอย่างให้ดูด้านล่างด้วยนะ)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียตกแต่งบอร์ดสวยๆ ในห้องรูป 3 ไอเดียตกแต่งบอร์ดสวยๆ ในห้องรูป 4 ไอเดียตกแต่งบอร์ดสวยๆ ในห้องรูป 5 ไอเดียตกแต่งบอร์ดสวยๆ ในห้อง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน