จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน

รูป 1 จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน

จี้ตกแต่ง สร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน

อุปกรณ์

 • สร้อยข้อมือ
 • เม็ดหิน ลูกปัด ลายสวย
 • ลวด
 • คีมดัดลวด
 • คีมตัดลวด
 • ดินน้ำมัน
 • ขวด
 • คัตเตอร์
 • ห่วงคล้อง

วิธีทำ

 1. นำเม็ดหิน ลูกปัด ร้อยเป็นสร้อยข้อมือเตรียมไว้
 2. ปั้นดินน้ำมัน ตกแต่งให้เป็นลายสวย เหมือนเหรียญ
 3. รอดินน้ำมันแห้ง
 4. ทำขอบให้เรียบร้อย
 5. ติดห่วงด้านบน
 6. นำไปคล้องประดับสร้อยข้อมือ

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมันรูป 3 จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมันรูป 4 จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมันรูป 5 จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมันรูป 6 จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมันรูป 7 จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน