ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว

รูป 1 ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว

ที่ใส่เครื่องประดับ ทำจากกะลามะพร้าว

อุปกรณ์

  • กะลามะพร้าว
  • กาว
  • สีน้ำ
  • ของตกแต่ง
  • กระดาษทราย

วิธีทำ

  1. นำกะลามะพร้าว ล้างทำความสะอาด ขัดด้วยกระดาษทราย
  2. ตกแต่งขอบกะลา ด้วยสีน้ำสวยๆ
  3. ติดกาว ติดกระดุม ขอบกะลามะพร้าว
  4. นำไปใส่เครื่องประดับ ขนม…

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าวรูป 3 ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าวรูป 4 ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าวรูป 5 ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าวรูป 6 ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าวรูป 7 ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน