ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตกแต่งบ้าน

รูป 1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตกแต่งบ้าน

ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ ประดับบ้าน

อุปกรณ์

 • กระดาษย่นสีอ่อน
 • สีน้ำ
 • พู่กัน
 • กรรไกร
 • ด้าย
 • กิ่งไม้
 • กาว
 • แจกัน

วิธีทำ

 1. นำกระดาษย่นสีชมพูอ่อน วาดลายดอกไม้ลงไป (ทำให้เป็นกลีบดอก)
 2. ตัดกลีบดอกไม้ที่ละกลีบ
 3. นำมาติดรวมกัน รัดด้วยด้าย ทำให้เป็นดอกไม้สวยๆ พันก้านด้วยกระดาษย่นสีเขียว
 4. นำไปผูกติดกับกิ่งไม้
 5. ติดใบเลี้ยงเล็กๆ ตรงก้านดอกไม้

นำไปใส่แจกันสวยๆ ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตกแต่งบ้านรูป 3 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตกแต่งบ้านรูป 4 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตกแต่งบ้านรูป 5 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตกแต่งบ้านรูป 6 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตกแต่งบ้านรูป 7 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตกแต่งบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน