สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ

รูป 1 สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ

ของประดับแก้วไวน์ แก้วน้ำดื่มร่มเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ แพทเทิร์น ร่มกระดาษ
  2. จากนั้นพับตามมุมร่ม
  3. นำไม้เสียบ เสียบตรงกลาง ร่มกระดาษ
  4. มุมที่มีกระดาษยื่นออกมาเล็กน้อย ให้ติดกับกระดาษ ปลายอีกด้าน
  5. รอกาวแห้ง

นำไปประดับแก้วน้ำดื่มอร่อยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำรูป 3 สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำรูป 4 สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำรูป 5 สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำรูป 6 สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำรูป 7 สอนทำร่มเล็กๆ ประดับแก้วน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน