กระถางดอกไม้น่ารัก ทำจากแก้วพลาสติก

รูป 1 กระถางดอกไม้น่ารัก ทำจากแก้วพลาสติก

กระถางดอกไม้น่ารักๆ ตกแต่งสีสวย

อุปกรณ์

  • กาวยิง
  • แก้วน้ำพลาสติกสีสวย
  • ปอมๆกลมๆ
  • ก้อนหิน
  • ต้นไม้
  • กรรไกร
  • สีสเปรย์

วิธีทำ

  1. นำแก้วพลาสติกพ่นสีสวย ติดขอบประดับปอมๆลายน่ารักๆ
  2. ใส่ต้นไม้ ใส่หินลงไป
  3. ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปประดับบ้าน ทำเป็นของที่ระลึก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระถางดอกไม้น่ารัก ทำจากแก้วพลาสติกรูป 3 กระถางดอกไม้น่ารัก ทำจากแก้วพลาสติกรูป 4 กระถางดอกไม้น่ารัก ทำจากแก้วพลาสติกรูป 5 กระถางดอกไม้น่ารัก ทำจากแก้วพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน