เคสโทรศัพท์ ตกแต่งลายสวย จากแผ่นหนังเทียม

รูป 1 เคสโทรศัพท์ ตกแต่งลายสวย จากแผ่นหนังเทียม

ปลอกหุ้มมือถือ ทำจากแผ่นหนัง

อุปกรณ์

 • แผ่นหนัง
 • เคสใส
 • สก็อตเทป
 • สีน้ำ
 • กรรไกร
 • ที่เจาะรู
 • พู่กัน
 • กาว

วิธีทำ

 1. ตัดสก็อตเทปเป็นเส้นๆ และแบบวงกลมเล็กๆ (ใช้ที่เจาะรูช่วย)
 2. วัดขนาดเคส นำไปวางลงบนแผ่นหนัง ตัดตามลาย
 3. ติดสก็อตเทปที่ตัดไว้ลงไป ทำลายตามชอบ
 4. ทาสีน้ำ
 5. รอสีแห้ง
 6. แกะสก็อตเทปออกจากแผ่นหนัง
 7. นำแผ่นหนัง ติดกาวด้านหลัง
 8. นำไปติดลงบนเคสใส รอกาวแห้ง
 9. นำไปใส่โทรศัพท์

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝาก นะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เคสโทรศัพท์ ตกแต่งลายสวย จากแผ่นหนังเทียมรูป 3 เคสโทรศัพท์ ตกแต่งลายสวย จากแผ่นหนังเทียมรูป 4 เคสโทรศัพท์ ตกแต่งลายสวย จากแผ่นหนังเทียมรูป 5 เคสโทรศัพท์ ตกแต่งลายสวย จากแผ่นหนังเทียมรูป 6 เคสโทรศัพท์ ตกแต่งลายสวย จากแผ่นหนังเทียมรูป 7 เคสโทรศัพท์ ตกแต่งลายสวย จากแผ่นหนังเทียม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน