ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน

รูป 1 ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน

ที่วางเครื่องประดับ ทำจากดินน้ำมัน

อุปกรณ์

  • ดินน้ำมัน
  • ลิปสติก
  • คัตเตอร์
  • กระป๋อง

วิธีทำ

  1. ปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลม จากนั้นทำให้แบนด้วยกระป๋อง ทำ 2 สี หรือเลือกสีตามชอบ
  2. จากนั้นนำมาซ้อนกัน ตัดขอบทั้ง 4 ด้านให้เป็นรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้า
  3. กดลิปสติกที่ต้องการ วางลงไป ทำให้เป็นหลุม กดลึกประมาณ 1/4 ของแท่นวาง
  4. ทำขาแท่นทั้ง 4 มุม
  5. นำไปติดกับแท่น 4 เหลี่ยมผืนผ้าที่มีลิปสติกวางอยู่
  6. ทิ้งไว้ให้แห้ง

นำไปวางลิปสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมันรูป 3 ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมันรูป 4 ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมันรูป 5 ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมันรูป 6 ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมันรูป 7 ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน