ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า

รูป 1 ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า

ตกแต่งหมวก ด้วยผ้า ลายสวยๆ

อุปกรณ์

  • หมวก
  • ผ้าสีสวย
  • เข็มกับด้าย
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. วัดขนาด ส่วนที่ต้องการตกแต่งบนหมวก
  2. นำขนาดที่ได้ มาเขียนลงไปบนผ้า
  3. จากนั้นตัดตามลายที่ได้
  4. เย็บผ้า ลงบนหมวก

นำไปใส่สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้ารูป 3 ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้ารูป 4 ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้ารูป 5 ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้ารูป 6 ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้ารูป 7 ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน