ไอเดียทำปกเสื้อยืด ด้วยแผ่นหนัง

รูป 1 ไอเดียทำปกเสื้อยืด ด้วยแผ่นหนัง

ทำปกเสื้อยืด จากแผ่นหนัง

อุปกรณ์

  • แผ่นหนัง
  • กรรไกร
  • ปากกา
  • หมุด
  • คัตเตอร์

วิธีทำ

  1. วาดรูปปกเสื้อ ลงบนแผ่นกระดาษ จากนั้นนำไปวางบนแผ่นหนัง
  2. ตัดตามรอย
  3. เจาะรู ใส่หมุดหนาม ให้เรียบร้อย ตกแต่งตามขอบปกเสื้อ
  4. นำไปใส่ประดับคอเสื้อยืด

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียทำปกเสื้อยืด ด้วยแผ่นหนังรูป 3 ไอเดียทำปกเสื้อยืด ด้วยแผ่นหนังรูป 4 ไอเดียทำปกเสื้อยืด ด้วยแผ่นหนังรูป 5 ไอเดียทำปกเสื้อยืด ด้วยแผ่นหนัง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน