พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย

รูป 1 พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย

พรมเช็ดเท้า ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

 • กระดาษปริ้นลาย
 • พรมเช็ดเท้า
 • พู่กัน
 • สีน้ำ
 • คัตเตอร์
 • กรรไกร
 • สก็อตเทป

วิธีทำ

 1. ปริ้นลายสวย
 2. แกะลาย ด้วยคอมพิวเตอร์
 3. นำลายที่ได้ วางบนพรมเช็ดเท้า ติดด้วยสก็อตเทป
 4. ทาสีลงบนลาย ที่แกะเสร็จแล้ว
 5. รอสีแห้ง
 6. แกะสก็อตเทปออก จากพรมเช็ดเท้า

นำไปวางประดับหน้าประตูบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวยรูป 3 พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวยรูป 4 พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวยรูป 5 พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวยรูป 6 พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวยรูป 7 พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน