สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้… จากถาดโฟม

รูป 1 สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้… จากถาดโฟม

ทำที่ใส่ของใช้ จากถาดโฟม

อุปกรณ์

 • ถาดโฟม
 • คัตเตอร์
 • กระดาษหนังสือพิมพ์
 • สก็อตเทปสีน้ำตาล
 • กาว
 • กระดาษแข็ง

วิธีทำ

 1. ตัดครึ่งถาดโฟม บางถาด (เตรียมในจำนวนเท่าๆกันกับถาดเต็ม)
 2. นำไปห่อหนังสือพิมพ์
 3. นำถาดเต็มและถาดครึ่ง ประกบกัน ติดด้วยสก็อตเทปสีน้ำตาล ทั่วทั้งถาดโฟม
 4. ติดตัวอักษร หรือรูปน่ารักๆ ด้านหน้าถาด
 5. นำไปติดกับกระดาษแข็ง
 6. นำกระดาษไปติดบนผนัง
 7. ใส่ของด้านใน ดินสอ ไม้บรรทัด ดินสอสี…

ลองทำกันค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้… จากถาดโฟมรูป 3 สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้… จากถาดโฟมรูป 4 สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้… จากถาดโฟมรูป 5 สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้… จากถาดโฟมรูป 6 สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้… จากถาดโฟมรูป 7 สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้… จากถาดโฟม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน