คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย

รูป 1 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย

ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษ ด้วยกระดุม

อุปกรณ์

  • คลิปหนีบกระดาษ
  • กระดุม
  • กาว
  • เศษผ้า
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำคลิปหนีบกระดาษ ติดกระดุม ร้อยให้สวยงาม นำกระดุม ไว้ด้านบนสุด
  2. ติดกาวให้แน่น
  3. พลิกด้านหลัง ติดเศษผ้า ปิดห่วงด้านหลังกระดุม

ทำเสร็จแล้ว นำไปหนีบกระดาษสวยๆ ตกแต่งตามต้องการ

ทำเป็นของแจก ของที่ระลึกได้ด้วยนะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวยรูป 3 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวยรูป 4 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวยรูป 5 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวยรูป 6 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวยรูป 7 คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งกระดุม ลายสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน