กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม

รูป 1 กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม

ตกแต่งกระเป๋าเป้ ด้วยหมุดหนาม

อุปกรณ์

  • กระเป๋าเป้
  • หมุดหนาม
  • มีด

วิธีทำ

  1. เลือกกระเป๋าที่ต้องการตกแต่ง
  2. ติดหมุดหนามลงไป พร้อมด้วยหนีบหมุดที่เกินออกมาด้วยมีด ติดกับกระเป๋า
  3. ทำให้ทั่ว ตกแต่งตามตำแหน่งที่ต้องการ

นำไปใส่เล่นสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนามรูป 3 กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนามรูป 4 กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนามรูป 5 กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนามรูป 6 กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนามรูป 7 กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน