เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้

รูป 1 เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้

ไอเดียทำข้อความส่งรัก ผ่านเสันเชือก

อุปกรณ์

  • เชือก
  • กาว
  • ของตกแต่ง

อุปกรณ์

  1. นำเชือกม้วนถักให้เป็นคำว่า Love
  2. ติดกาวตามขอบ ให้แข็ง ไม่เอนตัว
  3. ติดดอกไม้ประดับให้สวยงาม ตามชอบ

นำไปประดับ ตกแต่ง ตามต้องการค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้รูป 3 เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้รูป 4 เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้รูป 5 เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้รูป 6 เขียนคำว่ารัก ผ่านเชือกเส้นเล็กๆ ประดับดอกไม้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน