ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ

รูป 1 ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ

โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ลายผีเสื้อ

อุปกรณ์

  • โคมไฟ
  • สก็อตเทป 2 หน้า
  • ตัวปั้มลายผีเสื้อ
  • กระดาษ

วิธีทำ

  1. นำกระดาษแข็งเล็กน้อย ปั้มลายผีเสื้อ หลายๆตัว
  2. พับครึ่ง ดัดตัวผีเสื้อ
  3. นำมาติดสก็อตเทป ติดกับโคมไฟ
  4. ติดซ้อนกันสวยๆ ตามไอเดีย

คลิปสอนตกแต่งโคมไฟ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อรูป 3 ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อรูป 4 ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อรูป 5 ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อรูป 6 ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อรูป 7 ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน