ดอกไม้กระดาษ ทำจากถ้วยคัพเค้ก ย้อมสี

รูป 1 ดอกไม้กระดาษ ทำจากถ้วยคัพเค้ก ย้อมสี

ดอกไม้ประดิษฐ์ ตกแต่งประดับบ้าน

อุปกรณ์

 • ถ้วยคัพเค้ก
 • สีน้ำ
 • ลวด
 • ไม้เสียบลูกชิ้น (ทำก้านดอก)
 • สก็อตเทป
 • กรรไกร

วิธีทำ

 1. นำถ้วยคัพเค้พ ย้อมสีสวย
 2. ตากให้แห้ง
 3. เจาะรูตรงกลาง ทำเป็นกลีบดอก ซ้อนกัน 2 ชั้น
 4. พันก้านดอกด้วยส็อตเทป พร้อมนำลวดมาพันเป็นเกลียว
 5. นำปลายลวด พันกับก้านดอก ไม้เสียบลูกชิ้น
 6. พันก้านดอก ด้วยสีเขียว
 7. ตกแต่งประดับกลีบเลี้ยงให้เรียบร้อย

ทำหลายๆดอก นำไปรวมกันตกแต่งแจกัน ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้กระดาษ ทำจากถ้วยคัพเค้ก ย้อมสีรูป 3 ดอกไม้กระดาษ ทำจากถ้วยคัพเค้ก ย้อมสีรูป 4 ดอกไม้กระดาษ ทำจากถ้วยคัพเค้ก ย้อมสีรูป 5 ดอกไม้กระดาษ ทำจากถ้วยคัพเค้ก ย้อมสีรูป 6 ดอกไม้กระดาษ ทำจากถ้วยคัพเค้ก ย้อมสีรูป 7 ดอกไม้กระดาษ ทำจากถ้วยคัพเค้ก ย้อมสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน