จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม

รูป 1 จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม

สอนทำจานรองแก้ว รองชาม สวยๆ

อุปกรณ์

  • จานรองแก้วไม้ก็อก
  • สีน้ำ
  • กระดาษลายกลีบส้ม
  • คัตเตอร์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ ตัดส่วนสีเขียวออก ให้เหลือแต่กระดาษสีขาว
  2. นำสีขาว ระบายแผ่นไม้ก็อกกลมๆ จากนั้นนำกระดาษจากข้อ 1 วางลงไปบนแผ่นไม้ก็อก นำไปวางไว้ตรงกลาง
  3. ทาสีเขียว สีส้ม หรือสีเหลือง ตรงส่วนที่เหลือ
  4. รอสีแห้ง แกะกระดาษออก

นำไปวางชาม สวยๆ ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้มรูป 3 จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้มรูป 4 จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้มรูป 5 จานรองชาม ตกแต่ง ลายกลีบส้ม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน