เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม

รูป 1 เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม

ทำที่ใส่ของ จากเศษผ้า

อุปกรณ์

  • เศษผ้าขนาด 9 x 9 นิ้ว 2 ผืน
  • ผ้ารอง ขนาด 9 x 9 นิ้ว 1 ผืน
  • กรรไกร
  • เข็มกับด้าย
  • กระดุม 8 เม็ด

วิธีทำ

  1. นำผ้า ขนาด 9 x 9 นิ้ว วางทับกัน คั่นกลางระหว่าง ผ้ารอง
  2. เย็บมุมทั้ง 4 เหลือตรงกลางไว้ สำหรับ พลิกผ้า ด้านนอกออก
  3. พับมุม ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม จากนั้นนำกระดุม เย็บ ด้านนอก 2 เม็ด เม็ดละด้าน
  4. ทำทั้ง 4 มุม

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามต้องการ

คลิปสอนทำที่ใส่ของ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุมรูป 3 เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุมรูป 4 เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุมรูป 5 เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุมรูป 6 เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุมรูป 7 เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน