ของประดับบ้าน ต้นไม้กระดาษ รูปหัวใจ

รูป 1 ของประดับบ้าน ต้นไม้กระดาษ รูปหัวใจ

ไอเดียทำของตกแต่งบ้าน

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสด
  • กรรไกร
  • กาว
  • แจกัน
  • กิ่งไม้แห้ง

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีสดใส เป็นรูปหัวใจ
  2. จากนั้นนำกระดาษรูปหัวใจ ติดตามกิ่งไม้แห้ง
  3. นำไปใส่แจกันสวยๆ ประดับห้อง

ทำสวยๆ ทำประดับ หลายๆมุมได้นะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ของประดับบ้าน ต้นไม้กระดาษ รูปหัวใจรูป 3 ของประดับบ้าน ต้นไม้กระดาษ รูปหัวใจรูป 4 ของประดับบ้าน ต้นไม้กระดาษ รูปหัวใจรูป 5 ของประดับบ้าน ต้นไม้กระดาษ รูปหัวใจรูป 6 ของประดับบ้าน ต้นไม้กระดาษ รูปหัวใจรูป 7 ของประดับบ้าน ต้นไม้กระดาษ รูปหัวใจ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน