โคมไฟ ตกแต่งลายดาว น่ารัก

รูป 1 โคมไฟ ตกแต่งลายดาว น่ารัก

โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งลายดาว

อุปกรณ์

  • โคมไฟ
  • กระดาษ
  • กรรไกร
  • คัตเตอร์
  • กระดาษรูปดาว

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีดำ ขนาดล้อมรอบโคมไฟ
  2. นำกระดาษรูปดาว วาดลงไป
  3. ใช้คัตเตอร์กรีดลายดาว
  4. นำกระดาษที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ติดลงไปบนโคมไฟ

นำไปประดับบ้าน ประดับร้านสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟ ตกแต่งลายดาว น่ารักรูป 3 โคมไฟ ตกแต่งลายดาว น่ารักรูป 4 โคมไฟ ตกแต่งลายดาว น่ารักรูป 5 โคมไฟ ตกแต่งลายดาว น่ารักรูป 6 โคมไฟ ตกแต่งลายดาว น่ารักรูป 7 โคมไฟ ตกแต่งลายดาว น่ารัก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน