แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ

รูป 1 แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ

แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ

อุปกรณ์

  • แว่นตา
  • กาว
  • ดอกกุหลาบ สำเร็จรูป

วิธีทำ

  1. นำแว่นตา ติดกาวตรงขอบ
  2. จากนั้นนำดอกกุหลาบ ดอกเล็กๆ ติดบนกาว ติดให้ล้อมรอบ แว่นตา
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใส่เล่นสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบรูป 3 แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบรูป 4 แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบรูป 5 แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบรูป 6 แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบรูป 7 แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน