ดอกซากุระ สวยๆ ตกแต่งเอง

รูป 1 ดอกซากุระ สวยๆ ตกแต่งเอง

สอนทำดอกไม้สวยๆ ประดับบ้าน

อุปกรณ์

  • ดอกซากุระปลอม
  • กรรไกร
  • กิ่งไม้แห้ง
  • กาว
  • แจกัน ขวดแก้ว ทรงสูง

วิธีทำ

  1. นำดอกซากุระปลอมที่มีขายทั่วไป ตัดกิ่งด้านล่างออก ให้เหลือแต่ดอก
  2. นำแต่ละดอกตกแต่งใหม่ ติดกาวให้แน่น ตามกิ่งไม้แห้ง ที่เตรียมไว้
  3. ทำหลายๆกิ่ง
  4. นำไปจัดในแจกันแก้ว ที่เตรียมไว้

นำไปประดับบ้าน ประดับร้านสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกซากุระ สวยๆ ตกแต่งเองรูป 3 ดอกซากุระ สวยๆ ตกแต่งเองรูป 4 ดอกซากุระ สวยๆ ตกแต่งเองรูป 5 ดอกซากุระ สวยๆ ตกแต่งเองรูป 6 ดอกซากุระ สวยๆ ตกแต่งเองรูป 7 ดอกซากุระ สวยๆ ตกแต่งเอง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน