ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู

รูป 1 ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู

ช้อนกินข้าว ตกแต่งด้วยกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

  • ช้อนกินข้าว พลาสติก
  • กระดาษทิชชู
  • เชือก
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. วางกระดาษทิชชูตามแนวทแยง
  2. พับม้วน กระดาษทิชชู ให้เป็นรูปกรวย
  3. ตัดเชือก ผูกรัดให้แน่น เป็นโบว์สวยๆ

ทำหลายๆอัน นำไปประดับโต๊ะกินข้าวค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชูรูป 3 ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชูรูป 4 ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชูรูป 5 ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชูรูป 6 ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชูรูป 7 ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน