สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร

รูป 1 สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร

สร้อยข้อมือสวยๆ ติดจี้ ตัวอักษร

อุปกรณ์

  • สร้อยแขน
  • จี้สีสวย
  • คีมดัด
  • ที่ปั้มลายตัวอักษร
  • แผ่นเหล็กแผ่นเล็กเล็กๆ เจาะรูด้านบน
  • ห่วงคล้อง

วิธีทำ

  1. ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปบนแผ่นเหล็ก
  2. จากนั้นใส่ห่วงคล้อง
  3. นำไปติดกับสร้อยแขน พร้อมติดจี้สีสวย

นำไปใส่สร้อยแขนสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษรรูป 3 สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษรรูป 4 สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษรรูป 5 สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษรรูป 6 สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษรรูป 7 สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน