สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก

รูป 1 สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก

ไอเดียทำของที่ระลึก ของประดับ

อุปกรณ์

 • กระดาษ A4
 • กระดาษสี
 • แม็กเย็บกระดาษ
 • สีเมจิก
 • เชือก
 • สก็อตเทปสีสวย

วิธีทำ

 1. นำกระดาษ A4 8.5x11 นิ้ว 4 แผ่น
 2. จากนั้นนำกระดาษ ทั้ง 4 แผ่น และ นำปกกระดาษสี วางทับด้านบน พับครึ่ง และนำแม็กเย็บกระดาษเย็บตรงกลางสมุด
 3. ตกแต่งปกสมุดด้วย สีเมจิกสวยๆ
 4. นำสก็อตเทปสีสด ตกแต่งขอบปกสมุด
 5. ห่อด้วยไหมพรม สีสวย ผูกรอบสมุดบันทึก

นำไปใช้ ทำเป็นของที่ระลึก หรือของชำร่วย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึกรูป 3 สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึกรูป 4 สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึกรูป 5 สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึกรูป 6 สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึกรูป 7 สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน