สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ

รูป 1 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ

ทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ

อุปกรณ์

  • กระดาษสี กระดาษนิตยสาร
  • คัตเตอร์
  • ไม้บรรทัด
  • ดินสอ

วิธีทำ

  1. วัดขนาด หนังสือ จากนั้นนำมาวาดลงบนกระดาษที่เตรียมไว้
  2. ตัดกระดาษ พร้อมทำช่องด้านใน กรีดจากล่างขึ้นบน เหลือส่วนบนไว้ สำหรับคั่นหนังสือ
  3. สังเกตไอเดีย จากรูป

ทำสีอื่น ลายอื่น ได้นะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษรูป 3 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษรูป 4 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษรูป 5 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน