ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ

รูป 1 ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ

ต่างหูแสนสวย ทำเองแบบง่ายๆ จากกระดาษ

อุปกรณ์

  • กระดาษสี
  • กรรไกร
  • ที่เจาะรู
  • ตัวเชื่อมต่างหู
  • ที่คล้องต่างหู
  • คีม

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสี สีเรียงกันสวยๆ ตัดเป็น วงกลม วงใหญ่ วงกลาง และวงเล็ก
  2. นำมาเชื่อมต่อกัน โดยนำวงใหญ่สุดไว้ด้านใน ตามด้วย กลาง และเล็ก
  3. จากนั้นนำไปคล้องกับห่วง
  4. ติดที่คล้องต่างหูให้เรียบร้อย

ทำหลายๆสี นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษรูป 3 ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษรูป 4 ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษรูป 5 ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษรูป 6 ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษรูป 7 ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน