เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า

รูป 1 เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า

เข็มกลัดเล็กๆ ทำเอง ลายดอกไม้

อุปกรณ์

 • เศษผ้าสีสวย
 • เข็มกลัด
 • เข็มกับด้าย
 • กรรไกร
 • กาว

วิธีทำ

 1. ตัดผ้าเป็นวงกลม ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ผืน
 2. นำผ้า พับครึ่งวงกลม เย็บเนาตรงขอบ จากนั้นดึงปลาย (สังเกตจากรูปด้านล่าง) นำมาเรียงกัน 3 กลีบ
 3. นำผา วงกลมผืนสุดท้าย ทำเป็นเป็นหน้า ใส่ตา เติมปากเล็กๆลงไป
 4. จากนั้นเย็บขอบ ดึงให้กลม นำไปติดกาว วงด้านบนกลีบทั้งสาม
 5. ตัดผ้าสีเขียว ทำเป็นก้านดอกไม้ เย็บเข็มกลัดติดลงไป
 6. นำไปเย็บติดกับดอกไม้สีเขียว

นำไปประดับตกแต่ง ทรงผมสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้ารูป 3 เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้ารูป 4 เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้ารูป 5 เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้ารูป 6 เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้ารูป 7 เข็มกลัดดอกไม้สีเขียว ทำจากผ้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน