เสื้อเด็ก ตัดลาย ประดับสีสวย

รูป 1 เสื้อเด็ก ตัดลาย ประดับสีสวย

เสื้อเด็ก ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

 • เสื้อเด็ก
 • กรรไกร
 • คัตเตอร์
 • ริบบิ้น
 • จักรเย็บผ้า
 • สดึง
 • เข็มกับด้าย

วิธีทำ

 1. นำตัดไกร ตัดลายเสื้อเด็กตรงกลาง
 2. นำผ้า ชิ้นใหญ่กว่าติดลงไปด้านใน วางริบบิ้น เย็บริบบิ้นติดลงไป เดินลายด้วยจักรเย็บผ้า (เย็บเป็นลายตาราง)
 3. นำไปติดด้านในเสื้อ ให้ลายออกด้านนอกรู
 4. ใส่สดึง
 5. เย็บลายติดกับเสื้อ

นำไปให้เด็กใส่ หรือเขียนชื่อเด็กติด ตามต้องการค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เสื้อเด็ก ตัดลาย ประดับสีสวยรูป 3 เสื้อเด็ก ตัดลาย ประดับสีสวยรูป 4 เสื้อเด็ก ตัดลาย ประดับสีสวยรูป 5 เสื้อเด็ก ตัดลาย ประดับสีสวยรูป 6 เสื้อเด็ก ตัดลาย ประดับสีสวยรูป 7 เสื้อเด็ก ตัดลาย ประดับสีสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน