กล่องรองเท้าเก่าๆ ทำเป็นที่เก็บกำไลข้อมือ

รูป 1 กล่องรองเท้าเก่าๆ ทำเป็นที่เก็บกำไลข้อมือ

สอนทำที่ใส่กำไล จากกล่องรองเท้า

อุปกรณ์

 • กล่องรองเท้า
 • กระดาษสี
 • กาว
 • กรรไกร
 • ดินสอ
 • คัดเตอร์

วิธีทำ

 1. นำกล่องรองเท้า ห่อกระดาษ ลายสวย ทั้งด้านนอกด้านใน
 2. เจาะรูด้านบน ขอบกล่องรองเท้า 8 รู ห่างกันประมาณ 6–7 ซม.
 3. จากนั้นนำดินสอวาง
 4. นำกำไลสวยๆ ร้อยใส่ดินสอ แล้วนำไปวางในกล่อง
 5. ปิดฝากล่อง

นำไปเก็บให้เรียบร้อย ครั้งหน้า หากำไลลายสวย ได้ง่ายๆ ไม่ต้องค้นหาลาย ให้ยุ่งยากค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กล่องรองเท้าเก่าๆ ทำเป็นที่เก็บกำไลข้อมือรูป 3 กล่องรองเท้าเก่าๆ ทำเป็นที่เก็บกำไลข้อมือรูป 4 กล่องรองเท้าเก่าๆ ทำเป็นที่เก็บกำไลข้อมือรูป 5 กล่องรองเท้าเก่าๆ ทำเป็นที่เก็บกำไลข้อมือรูป 6 กล่องรองเท้าเก่าๆ ทำเป็นที่เก็บกำไลข้อมือ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน