แก้วไวน์ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ

รูป 1 แก้วไวน์ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ

ไอเดียตกแต่ง แก้วไวน์

อุปกรณ์

  • แก้วไวน์
  • ลวด
  • ลูกปัดเม็ดเล็กๆ
  • คีมดัดลวด
  • คีมตัดลวด

วิธีทำ

  1. นำแก้วไวน์ พันลวดที่ฐานแก้ว
  2. ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ลงไป ม้วนลวด รอบๆจนถึงก้นแก้วด้านบน ผูกลวด รัดให้แน่น
  3. ทำหลายๆใบ

นำไปใช้ในงานต่างๆ หรือ ทำเป็นของที่ระลึกได้ค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แก้วไวน์ ประดับเม็ดมุกเล็กๆรูป 3 แก้วไวน์ ประดับเม็ดมุกเล็กๆรูป 4 แก้วไวน์ ประดับเม็ดมุกเล็กๆรูป 5 แก้วไวน์ ประดับเม็ดมุกเล็กๆรูป 6 แก้วไวน์ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน