แพทเทิร์นที่คั่นหนังสือ ลายน่ารัก

รูป 1 แพทเทิร์นที่คั่นหนังสือ ลายน่ารัก

ที่คั่นหนังสือ ลายน่ารัก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นที่คั่นหนังสือ
  2. ตัดกระดาษตามแบบ
  3. นำมาพับ ตามรอบประ
  4. ติดขอบเล็กๆ ติดทับกับกระดาษ ที่พับลงมา

นำไปคั่นหนังสือ ที่มุมกระดาษค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แพทเทิร์นที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักรูป 3 แพทเทิร์นที่คั่นหนังสือ ลายน่ารักรูป 4 แพทเทิร์นที่คั่นหนังสือ ลายน่ารัก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน