โมบายดอกไม้ ประดับห้อง

รูป 1 โมบายดอกไม้ ประดับห้อง

ทำโมบายประดับบ้าน

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • จักรเย็บผ้า
  • กรรไกร
  • ที่แขวนโมบาย

วิธีทำ

  1. นำกระดาษตัดเป็นรูปดอกไม้สวยๆ
  2. จากนั้นนำกระดาษรูปดอกไม้ เย็บด้วยจักรเย็บผ้า เย็บเรียงกันเป็นเส้น
  3. ทำหลายๆเส้น นำมาแขวนห้อย คล้องกับโมบายประดับห้อง

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โมบายดอกไม้ ประดับห้องรูป 3 โมบายดอกไม้ ประดับห้องรูป 4 โมบายดอกไม้ ประดับห้องรูป 5 โมบายดอกไม้ ประดับห้องรูป 6 โมบายดอกไม้ ประดับห้อง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน