วาดลายสีเสื้อ ด้วยสีน้ำ

รูป 1 วาดลายสีเสื้อ ด้วยสีน้ำ

สอนตกแต่งเสื้อสวย

อุปกรณ์

 • เสื้อเชิต
 • พู่กัน
 • สีย้อมผ้า
 • จานสี
 • ฟองน้ำ
 • ถุงดำ

วิธีทำ

 1. นำถุงดำ ใส่ลงไปด้านในเสื้อเชิต
 2. ใช้สีย้อมผ้า ผสมน้ำ จากนั้นนำฟองน้ำแตะน้ำ นำมาวางบนผ้า ทำลายสวยๆ
 3. วาดลายเส้น ด้วยพู่กัน
 4. รอสีแห้ง
 5. นำไปซักด้วยมือ ตากให้แห้ง

นำไปใส่สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 วาดลายสีเสื้อ ด้วยสีน้ำรูป 3 วาดลายสีเสื้อ ด้วยสีน้ำรูป 4 วาดลายสีเสื้อ ด้วยสีน้ำรูป 5 วาดลายสีเสื้อ ด้วยสีน้ำรูป 6 วาดลายสีเสื้อ ด้วยสีน้ำรูป 7 วาดลายสีเสื้อ ด้วยสีน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน