สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า

รูป 1 สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า

สอนทำที่รองของ ที่รองเทียน จากผ้า

อุปกรณ์

  • ผ้าสีสวย
  • จักรเย็บผ้า
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าทรงใบไม้ หลายๆใบ หลายๆสี
  2. นำไปเย็บ เป็นลายใบไม้
  3. จากนั้นนำมาเย็บต่อๆกัน เป็นกองไม้กองใหญ่

ลองทำกันค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้ารูป 3 สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้ารูป 4 สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้ารูป 5 สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้ารูป 6 สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้ารูป 7 สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน