สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเอง สีสวย

รูป 1 สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเอง สีสวย

สอนทำสมุดจดบันทึก เล่มเล็ก

อุปกรณ์

 • กระดาษ A3 1 แผ่น
 • กระดาษ A4 10 แผ่น
 • กระดุม 3 สี
 • กระดาษสีสวย
 • เชือก สีเดียวกับกระดุม
 • ดินสอ
 • ไม้บรรทัด
 • คัตเตอร์
 • กรรไกร

วิธีทำ

 1. ปริ้นปกสมุดจดบันทึกเล่มเล็ก ปกสมุดสวยๆ กระดาษ A3
 2. ตัดกระดาษตามแบบ พับครึ่ง (กระดาษส่วนที่เป็นลาย) พับกระดาษส่วนที่เป็นสี พับทับลงมาอีกชั้น
 3. ตัดกระดาษ A4 ขนาด 7x29.7 เซนติเมตร (30 แผ่น)
 4. นำกระดาษใส่เล่มละ 10 แผ่น เย็บติดกระดาษปก (ส่วนกลางแผ่น)
 5. ติดกระดุม บนกระดาษสี พร้อมคล้องเชือก

เปิดสมุดด้วยการ คลายเชือกที่คล้องกระดุมออก

อ่านแล้วงง สังเกตจากรูปด้านล่างได้นะ ลองทำกันค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเอง สีสวยรูป 3 สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเอง สีสวยรูป 4 สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเอง สีสวยรูป 5 สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำเอง สีสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน