โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี

รูป 1 โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี

ทำของตกแต่งบ้าน โคมไฟเก่า นำมาใช้ใหม่

อุปกรณ์

  • โคมไฟเก่า
  • ผ้าสีสวย
  • เชือกสีคล้ายๆกับผ้า
  • สีน้ำ
  • กาว
  • ที่หนีบกระดาษ

วิธีทำ

  1. นำโคมไฟเก่า แกะกระดาษที่ไม่ใช้ออก
  2. นำผ้าสีสวย ห่อทับ ติดกาวให้แน่น ยึดด้วยที่หนีบกระดาษ
  3. นำเชือก ตกแต่งประดับปลายโคมไฟ ม้วนซ้อนหลายๆชั้น ให้สวยงาม
  4. ทาสีโคนโคมไฟ สีเดียว หรือสีคล้ายๆกับผ้าห่อโคมไฟ

นำไปวางสวยๆ ตามมุมห้องค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสีรูป 3 โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสีรูป 4 โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสีรูป 5 โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสีรูป 6 โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสีรูป 7 โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน