ซองใส่มือถือ ปักลายดอก

รูป 1 ซองใส่มือถือ ปักลายดอก

ซองใส่มือถือ ลายดอกไม้

อุปกรณ์

 • เศษผ้า
 • กระดาษ
 • ดินสอ
 • เข็มกับด้าย
 • กรรไกร
 • สดึง

วิธีทำ

 1. วาดลายดอกไม้ลงบนกระดาษ ขนาดเท่ามือถือ
 2. ลอกลายดอกไม้ที่วาดเสร็จลงไปบนผ้า
 3. ใช้สดึง ดึงให้ตึง
 4. ใช้เข็มกับด้าย เย็บลายลงไป
 5. นำผ้าที่ทำลายเสร็จแล้ว มาเย็บทำซองใส่มือถือ
 6. เย็บด้านข้าง และก้นซองมือถือให้เรียบร้อย

นำไปใส่มือถือ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ซองใส่มือถือ ปักลายดอกรูป 3 ซองใส่มือถือ ปักลายดอกรูป 4 ซองใส่มือถือ ปักลายดอกรูป 5 ซองใส่มือถือ ปักลายดอกรูป 6 ซองใส่มือถือ ปักลายดอกรูป 7 ซองใส่มือถือ ปักลายดอก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน