สอนทำตัวปั้ม จากท่อนไม้และโฟมพลาสติก

รูป 1 สอนทำตัวปั้ม จากท่อนไม้และโฟมพลาสติก

ทำตัวปั้ม จากกระดาษโฟมและท่อนไม้

อุปกรณ์

  • ท่อนไม้เล็กๆหลายๆท่อน
  • กระดาษโฟม
  • คัตเตอร์
  • กาว
  • ปากกา
  • สีปั้ม

วิธีทำ

  1. วาดลายง่ายๆ ลงบนกระดาษโฟม
  2. จากนั้นตัดลายที่วาดเสร็จแล้ว ติดบนท่อนไม้
  3. ปั้มลาย กับที่ปั้ม นำไปปั้มกับกระดาษ หรือผ้า
  4. ทำหลายๆลาย เก็บไว้ใช้

นำไอเดียที่นำมาฝาก ไปใช้กันค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำตัวปั้ม จากท่อนไม้และโฟมพลาสติกรูป 3 สอนทำตัวปั้ม จากท่อนไม้และโฟมพลาสติกรูป 4 สอนทำตัวปั้ม จากท่อนไม้และโฟมพลาสติกรูป 5 สอนทำตัวปั้ม จากท่อนไม้และโฟมพลาสติกรูป 6 สอนทำตัวปั้ม จากท่อนไม้และโฟมพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน