ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ

รูป 1 ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ

ของเล่น ทำจากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

 • ขวดน้ำพลาสติก
 • กรรไกร
 • คัตเตอร์
 • แผ่นโฟมยาง
 • ปากกา ดินสอสี
 • กระดุม
 • เชือก
 • เข็ม

วิธีทำ

 1. ตัดขวดน้ำพลาสติก เอาส่วนที่เป็นก้นขวด (สูงประมาณ 3–4 นิ้ว)
 2. ตัดแผ่นโฟม วาดเป็นรูปเต่า
 3. นำขวดพลาสติก ที่ตัดเสร็จแล้ววางด้านบน
 4. นำกระดุม พร้อมเชือก ถักร้อยทำที่ครอบกระดองเต่า
 5. นำไปลอยน้ำเล่านได้ค่ะ

ทำหลายๆตัว นำไปให้ลูกเล่น

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำรูป 3 ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำรูป 4 ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำรูป 5 ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำรูป 6 ไอเดียทำของเล่น เต่าลอยน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน